Willkommen auf der Webseite von Herma Kennel

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SS-generál Gottlob Berger nĕmeckou vesnici Bergersdorf (dnes Kamenná)nacházející se v „Protektorátu Čechy a Morava”. Vesnice se mu zalíbila, protože v ní žili schopní sedláci, množství mladých mužů vstupovalo do SS, ale také protože vesnice nesla podobu jména. Berger poté navštívil Bergersdorf ještĕ nĕkolikrát a nazval ji „svou” vesnicí - „Vesnice SS”.

Herma Kennelová vypráví tento neobvyklý příbĕh ve svém dokumentárním románu BergersDorf, který vydalo v roce 2003 pražské nakladatelství Vitalis(www.vitalis-verlag.com) a v českém překladu dále v roce 2011 pražské nakladatelství Paseka http://www.paseka.cz/?produkt=3117). Autorka popisuje každodenní život v této vesnici a v jihlavské oblasti, která byla tzv. „jazykovým ostrovem” uprostřed Čech v dobĕ nacistické okupace v letech 1939-1945: Nĕmci, jejichž předkové tu už celých 700 let žili, vítají nĕmeckou armádu srdečnĕ jako osvoboditele. V krajském mĕstĕ Jihlavĕ, nedaleko Kamenné, dojde však k prozrazení připravovaného atentátu na Hitlera, následuje zatýkání a zapálení synagogy. Starosta Kamenné, sedlák Wenzel Hondl, muž přímé povahy, není schopen nastalým okolnostem uniknout. Je vybídnut ke vstupu do Všeobecných SS a musí doprovázet Gestapo, které zatýká jednoho českého mlynáře. Obraz vesnice se postupnĕ zatemňuje, obzvlášť když stoupá počet zpráv o padlých obĕtech. V kvĕtnu 1945, po skončení války, se nakonec čeští „partyzáni” pomstí a brutálnĕ zavraždí nĕmecké sedláky, mezi nimiž se nachází i Wenzel Hondl.

V roce 2009 se o vraždách, které se staly na louce Budínka v blízkosti sousední obce Dobronín a které jsou v knize BergersDorf popisovány, dozví český novinář Miroslav Mareš. Ten také podá trestní oznámení na policii, která zahájí vyšetřování. V srpnu 2010 opravdu dojde k nálezu tĕlesných pozůstatků devíti osob, jejichž totožnost se dále zjišťuje na základĕ srovnání s DNA jejich pozůstalých. Česká ale i zahraniční média informují podrobnĕ o masovém hrobĕ u Dobronína. V České republice se rozvíjí diskuze o tom, zda byli Češi pouze obĕtmi nacistického teroru anebo snad i pachateli takovýchto činů …

„BERGERSDORF” je již třetím románem Hermy Kennelové. Její první román „Alleingang” (Sólová akce; Literární nakladatelství Luchterhand 1991) líčí život jednoho východonĕmeckého muže, který se rozhodne pro útĕk z NDR do západního Nĕmecka a do Švýcarska, protože sní o lepším životĕ. Zůstane však osamĕlým a nakonec spáchá sebevraždu. Ve svém druhém dokumentárním románu „Es gibt Dinge, die muss man einfach tun” (Existují vĕci, které se prostĕ musí udĕlat; nakladatelství Herder-Spektrum 1995) popisuje Herma Kennelová odboj mladého rumunského inženýra jménem Radu Filipescu proti Ceausescovu režimu. Tato kniha, za níž Kennelová obdržela Cenu za lidská práva Gheorghe Ursu, vyšla v rumunštinĕ pod názvem „Jogging cu Securitatea” v roce 1998 v nakladatelství Editura Dalsi Bukurešť a v obnoveném vydání v roce 2010 v nakladatelství Polirom Bukurešt’ (www.polirom.ro/catalog/autori/kennel-herma/.

V roce 2008 byla v pražském nakladatelství Vitalis vydána kniha „Odejít ze svĕta na jaře”. V tomto románu faktu vypráví Herma Kennelová příbĕh skupiny mladých českých odbojářů v letech 1944/45 (pojmenovaných podle generála Lužy), kterou zlikviduje gestapo. Jedná se o pohnutý příbĕh o statečnosti, boji a zradĕ, ale také o lásce v dobĕ války. Ohlasy v médiích

 

Kromĕ toho je Herma Kennelová autorkou nĕkolika knížek pro dĕti (s celkovým nákladem 450 000), jež vĕtšinou také ilustrovala. V současné dobĕ jsou na trhu knihy „Der Bär mit dem fliegenden Hüten” (Medvĕd s létajícím kloboukem) a „Ein Lamm im Haus” (Beránek v domĕ); obĕ knihy na www.hora-verlag.ro. Kennelová vytváří i kresby v naivním stylu – včetnĕ jedné pohlednice UNICEF – a její práce je možno shlédnout v nĕkolika mĕstech Evropy.

 

Ohlasy v médiích:

Herma Kennelová BERGERSDORF

Přednáška v rámci Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě, 18. srpen 2011.

Jihlavsky Denik.cz 01.11.2011

MFDnes 18.10.2011

portalknihy 05.09.2011

iLiteratura 31.07.2011

webmagazin 17.07.2011

PRAVO Salon 09.06.2011(rozhovor Tereza Šimúnková)

MF DNES 07.05.2011(rozhovor Jaroslav Paclík)

23.08.2010(rozhovor Luděk Navara)

MF DNES  19.08.2010 (rozhovor Jaroslav Paclík)

Literární noviny13.01.2011 (Jan Hloušek, Herma Kennelová a problém dvojí paměti)

Parlamentní Magazin 6_2010 (rozhovor Kristián Chalupa)

iDnes, 28.03.2012

DNES, 19.09.2014 (rozhovor Luděk Navara)

Sursum.cz (S. 105-107 rozhovor Kristián Chalupa)

 

„Budinka“

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240013/

Nova.cz 10.09.2009

Neviditelny Pes 07.10.2009

Blesk.cz 18.08.2010

Ceska Televize 18.08.2010

Jihlavsky denik.cz 18.08.2010

Jihlavské Listy 18.08.2010

Adevarul International 20.08.2010

Lenta.ru 19.08.2010

Centrum.cz 19.08.2010

Radio.cz 24.08.2010

Vysocina-News.cz 19.08.2010

o2active.cz 19.08.2010

Neviditelny Pes 23.08.2010

Ceska Televize 24.08.2010

Nova.cz 18.08.2010

Nova.cz 03.09.2010

iDnes.cz Jihlava 05.10.2010

Jihlavske Listy 26.10.2009

iDnes.cz Jihlava 03.12.2010

Halonoviny.cz 23.03.2011

iDnes.cz Zpravy 20.04.2011

Ceska Televize 29.10.2011

MF Dnes, 31.10.2011

Jihlavsky denik.cz 31.10.2011

Parlamentnílisty, 30.11.2011

Mares, 26.01.2012

Navara, 26.01.2012

Ludek Navara, MFDnes, 03.02.2012

iDnes, 10.03.2012

Respect, 20.08.2012

iDnes Jihlava 14.09.2012

Ceskenoviny.cz 14.09.2012

Denik.cz 15.09.2012

iDnes Jihlava 15.09.2012

Novinky.cz 15.09.2012

Vysocina-News.cz 16.09.2012

DNES, Ludek Navara, 18.09.2012

Respect 04.01.2013

Jihlavske Listy, 07.01.2013

Mlada Fronta Dnes, 2013

Lidovè Noviny, 2013

 

HlidaciPes 27.05.2016